Silvia Holéczyová

Silvia Holéczyová

Silvia Holéczyová

Your Choice

CEO a Partner

ODBORNÉ ZNALOSTI V ANGLIČTINE VYUŽÍVAM KAŽDODENNE

  • Vyštudovala učiteľstvo angličtina a dejepis na FF UCM v Trnave.
  • absolvovala ročný štúdijný pobyt na Randolph-Macon Woman´s College
  • študovala americkú kultúru a históriu, literatúru, dejiny Latinskej Ameriky
  • od roku 2006 je úradnou prekladateľkou a tlmočníčkou pre anglický jazyk
  • 12-ročné manažérske skúsenosti
  • neustále prináša novinky v oblasti vzdelávania
  • venuje sa odbornému zameraniu pre manažérov a výkonných pracovníkov
  • vedie odborné worshopy v oblasti poisťovníctva, prezentácií a právnickej angličtiny

 

Čas: 10:30
Téma prednášky: Dá sa cudzí jazyk naučiť za 3 mesiace?


Čas: 13:30
Téma prednášky: 10 otázok na pohovore v angličtine, na ktoré musíte vedieť odpovedať.

silvia