amazon
Amazon na Slovensku
Spoločnosť Amazon je odhodlaná vytvárať dlhodobé pracovné miesta vo svojej lokalite na Slovensku. V novom centre v Seredi plánujeme do troch rokov vytvoriť 1 000 pracovných miest. Toto úsilie sa opiera o úspešnú pobočku spoločnosti v Bratislave otvorenú v roku 2011, ktorá dnes zamestnáva viac ako 850 ľudí.
Prečo sa zamestnať v spoločnosti Amazon?
Oceňujeme talent a odhodlanie každého člena tímu. Ponúkame atraktívny balíček finančných a nefinančných benefitov a urobíme maximum pre tvoj rozvoj: máme plochú organizačnú štruktúru s možnosťou flexibilného presunu v rámci spoločnosti. Všetci môžu využívať skvelé odmeny a benefity. A toto sú len niektoré zo spôsobov, ktorými sa zamestnancom chceme poďakovať za ich usilovnú prácu.