uniqua logo
koláž

UNIQA Group Service Center Slovakia, spol. s r.o. (ďalej „UNIQA GSC“) je dcérskou spoločnosťou rakúskeho poisťovacieho koncernu UNIQA Insurance Group. História spoločnosti siaha do roku 1996. V súčasnosti spoločnosť zamestnáva viac ako 500 zamestnancov a s nárastom počtu zamestnancov sa počíta aj v budúcnosti.

 

UNIQA GSC poskytuje služby v oblasti správy poistných zmlúv a udalostí pre rakúsky koncern UNIQA ako aj IT služby.

Spoločnosť zamestnáva predovšetkým referentov pre poisťovaciu administratívu s aktívnou znalosťou nemeckého jazyka. V júli 2017 bola podpísaná zmluva na výstavbu novej budovy, kde by malo nájsť uplatnenie 200 – 250 nových zamestnancov (referentov pre poisťovaciu administratívu s aktívnym nemeckým jazykom).

V úseku IT služieb pôsobia rôzni IT špecialisti, ako napr. Java programátori, developeri, SW architekti, analytici, projektoví manžéri, či IT testeri.

 

V súčasnej ostrej konkurencii zamestnávateľov ma UNIQA GSC čo ponúknuť, pričom ide o výhody, ktoré nie sú na pracovnom trhu bežné. Ponúkame istotu, stabilitu, rast, moderné pracovné podmienky a prostredie, 14 garantovaných platov i každoročne rozširovaný sociálny program.

 

Kontakt : UNIQA Group Service Center Slovakia, spol. s r.o, Palárikova 3, 949 01 Nitra , office-gsc@uniqa.at, www.uniqa-gsc.sk.,

Tešíme sa na stretnutie s Vami!