bdp

Bezplatná dlhová poradňa Trnava:

  • Názov: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Špitálska 8, 812 67 Bratislava, pracovisko: Bezplatná dlhová poradňa, Paulínska 17, 917 01 Trnava
  • Kontaktná osoba: Eva Lehutová
  • Telefón: +421 908 158 554
  • E-mail: tt@upsvr.gov.sk

Bezplatné dlhové poradne boli zriadené v rámci Národného projektu „Bezplatné dlhové poradenstvo“, ktorý realizuje Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. V bezplatnej dlhovej poradni naši dlhoví poradcovia, právnik, ekonóm a psychológ, poskytujú právne, ekonomické a psychologické poradenstvo ľuďom, ktorí majú problémy s dlhmi, prípadne tieto dlhy už prerástli do exekúcií.  Klientom poskytujeme poradenstvo aj v oblasti prevencie zadlženia. Jedinečnosť našich poradní spočíva v tom, že služby pre klientov poskytujeme úplne zdarma.

Aktuálne informácie o bezplatných dlhových poradniach sú zverejnené na facebooku:  Bezplatné Dlhové Poradne | Facebook, na webovej stránke www.pomahamedlznikom.sk  a   Bezplatné dlhové poradne – YouTube.