Dizajn bez názvu (37)

Občianske združenie E-ženy podporuje ženy:
– v podnikaní a sebarealizácii – aby robili, čo ich baví a využívali svoje talenty a zručnosti
– v sebarozvoji – aby rástli a vzdelávali sa v osobnej aj pracovnej oblasti
– vytvárať príležitosti pre prepájanie E-žien – networking

E-ženy = online podnikateľky  + virtuálne asistentky
Prinášame stále aktuálne informácie pre online podnikateľky – pre štart alebo reštart ich podnikania a podporné programy pre virtuálne asistentky, ktoré školíme a trénujeme do pozícii Profi VA.

Dlhodobé krédo E-žien
„Aby žena ženou bola,” súvisí s naším pohľadom na celistvosť ženy. Preto sú našimi kľúčovými slovami Energia – Empatia – Emócie a nevyhnutne s nimi prinášame aj pripomienku na sebalásku  – jednu z kľúčových tém našich komorných stretnutí.
Miesto toho, aby ženy medzi sebou súťažili, podporujeme vzájomnú spoluprácu a spájanie aktivít a fakt, že každá sme iná, originálna a máme dôvod podporovať sa v našej inakosti a dokázať prosperovať vďaka svojim talentom.

Občianske združenie E-ženy je predovšetkým určené ženám, ktoré:
– uvažujú nad podnikaním na internete/start-upy v každom veku
– majú svoje podnikanie a hľadajú nové trendy marketingu a sebarozvoja
– mamičkám na materskej dovolenke a nezamestnaným ženám, ktoré hľadajú možnosti uplatnenia (rozbeh podnikania, hand made, virtuálne asistentky)
– ženám, ktoré hľadajú inšpirácie, ako odísť z pracovného pomeru a začať podnikať
– podnikateľkám, ktoré rady odovzdávajú svoje poznania ďalej a chápu význam networkingu aj sociálnej užitočnosti – možnosť vlastnej sebaprezentácie a lídrovskej práce

Kontaktné údaje: 
Gabriela Revická
T.č.: +421 905 654 159
E-mail: gabi@e-zeny.sk
Web: www.ezeny.sk
www.virtualneasistentky.eu