Dominika Dadíková

Dominika Dadíková

Dominika Dadíková

Moderátorka
Rádio Vlna

Študovala na gymnáziu a neskôr Slovenskú poľnohospodársku univerzitu v Nitre. Od 1. ročníka na VŠ začala pracovať v regionálnom rádiu a televízií a tak sa nikdy neživila tým, čo vyštudovala. Ďalej pracovala ako redaktorka v Teleráne a moderátorka food talk show na Youtube. Odkedy je 2-násobná mama, tak na psychohygienu využíva Rannú šou na rádiu Vlna s pánom Chynoranským.

Čas: 10:00 – Hlavný stage
Prednáška: VYSOKOU ŠKOLOU ALEBO MATERSTVOM ŽIVOT NEKONČÍ