Dušan Matuška

Dušan Matuška

Dušan Matuška

Octago, s.r.o.

Zmyslom  podnikania spoločnosti Octago je ponúkať ľuďom možnosť aktívneho pohybu. Budujú  ihriská na cvičenie s vlastnou váhou v mestách a na súkromných pozemkoch. Tu sa ľudia môžu stretávať, zmysluplne tráviť svoj voľný čas a navzájom sa posúvať vpred.

Aby  neboli firmou ktorá tieto ihriská len stavia, ponúkajú popri tom možnosť aktívnej workout dovolenky v zahraničí, pravidelných tréningov pre verejnosť, workshopy na školách pre mládež a workout vystúpenia. Projekt OCTAGO vznikol v roku 2014. Primárne bola firma zameraná len na výstavbu ihrísk no dnes už chcú oblasť cvičenia s vlastnou váhou podchytiť globálnejšie. V polovici novembra už bude stáť ich deviate ihrisko. 3 z toho sú v Chorvátsku a 1 v Rakúsku. V lete 2015 sa im podarilo zorganizovať v Chorvátsku 2 turnusy workout kempov.

V roku 2016 plánujú 4 letné turnusy, 2 jarné a 2 jesenné.  V rámci výstavby je ich cieľom spolupráca s developermi a firmami budujúcimi montované domy a chcú ponúkať ihriská ako benefit k nim. Už teraz majú naplánovanú výstavbu 7 ihrísk na začiatok roku 2016.

V nasledujúcom roku je tiež primárnym zámerom vstúpiť na rakúsky trh a rozvinúť svoje pôsobenie v Chorvátsku. Výstavbu rozšíria do Talianska, Francúzska, Nemecka a Spojených arabských emirátov cez ich aktuálneho biznis partnera. Chcú spolupracovať s desiatkami základných škôl na Slovensku a poskytovať mládeži alternatívne vzdelávanie v rámci pohybu a cvičenia s vlastnou váhou.