E-ženy Gabriela Revická a Niki Kolesar

E-ženy Gabriela Revická a Niki Kolesar

E-ženy Gabriela Revická a Niki Kolesar

Gabriela Revická a Niki Kolesar sú mama a dcéra, ktoré spolupracovali v rámci online prác v OZ E-ženy. Vzájomný súlad sa rozhodli pretaviť do projektu Virtuálna asistencia. Vyše 4 roky pôsobia ako lektorky a zaškoľujú nové virtuálne asistentky. 

E-ženy sú prvou organizáciou na Slovensku, ktorá začala školiť virtuálne asistentky (2015). Ich kurzy absolvovalo viac než 150 ľudí, prevažne žien, ktoré dnes ponúkajú svoje služby online podnikateľom alebo sa rozhodli pre vlastné podnikanie. 

 

Popis prednášky:

Kto je virtuálna asistentka, čo má vedieť VA a čo všetko robí, ako si hľadá klientov, koľko zarába VA

 

Krátky popis prezentácie:

Názov prezentácie: Ako začať kariéru ako úspešná virtuálna asistentka

 1. Pochopenie úlohy VA na trhu práce

  1. Kto je VA a aké služby poskytuje

  2. Akí klienti si štandardne najímajú VA

  3. Zručnosti a vlastnosti, ktoré sú nevyhnutné pre úspešnú kariéru vo VA

 1. Ako začať s prácou VA

  1. Kroky potrebné pre štart kariéry vo VA (identifikácia svojich kvalít a zručností, forma podnikania, predstava ideálneho klienta, zriadenie si vybavenia pre prácu)

  2. Ako si VA hľadá klientov

 2. Nástroje a stratégie pre úspešný rozbeh kariéry

  1. nástroje a technológie potrebné pre VA (trackovanie odpracovaného času, komunikačný nástroj, aplikácia pre manažment úloh…)

  2. nastavenie hraníc a pracovného času, organizácia a prioritizovanie úloh

  3. príklady úspešných VA z praxe 


Kontakty:

www.virtualneasistentky.eu

www.ezeny.sk