Ľubica Šebestová

Ľubica Šebestová

Ľubica Šebestová

Human Action s.r.o.

Founder/Managing Director

Ľubica vyštudovala psychológiu a už 10 rokov sa venuje konzultačnej činnosti v oblasti rozvoja ľudských zdrojov a talent manažmentu. Tvorí a realizuje komplexné projekty zamerané na identifikáciu a rozvoj potenciálu jednotlivcov, tímov a organizácií, ako konzultant pomáha firmám implementovať talent manažmentové procesy tak, aby prinášali efekt v podobe zvýšenia ich výkonu. Spolupracuje s organizáciami z rôznych odvetví a to nie len na Slovensku ale aj v medzinárodnom prostredí. Je spoluautorkou knihy 360stupňová zpětná vazba jako nástroj rozvoje lidí. Posledné 3 roky sa téme identifikácie a rozvoja leadershipu venuje aj v neziskovom prostredí. Ako školiteľ a mentor spolupracuje Nexteria Leadership Programom (predtým Manageria), ktorý dva roky aj riadila, podieľala sa na tvorbe mentoringového programu a výbere talentov v organizácii Leaf, ako aj na tvorbe metodiky mentoringu pre program i-Kid.