Martin Dlhoš

Martin Dlhoš

Martin Dlhoš

Stage 2 – Odborný stage

Čas: 9:30
AKO SA STAŤ FYZIOTERAPEUTOM

Prvé rozhodnutie vychádza z pocitu pomáhať ľuďom. Následne je nutné vedieť o ľudskom tele viac, prevažne poznať do detailov pohybový systém človeka a jeho odchýlky (patológiu). Začínajúci fyzioterapeut musí vyštudovať odbor fyzioterapia na vysokej škole. Po úspešnom ukončení bakalárskeho alebo magisterského štúdia, začne pracovať s pacientmi buď v nemocnici alebo fyziocentre, alebo v športovom klube. Pokiaľ chce fyzioterapeut  napredovať, musí sa neustále vzdelávať v metodikách na seminároch a kurzoch. Kvalitný fyzioterapeut musí byť empatický a manuálne zručne, pretože pracuje s telom ale aj so psychikou klienta.