Martina Slováková

Martina Slováková

Martina Slováková

Cukru production, s.r.o.

majiteľka a kreatívna riaditeľka

Martina Slováková sa do roku 2012 venovala tvorbe videí ako freelancer. Na konte má viacero videoklipov pre Puding pani Elvisovej, Billy Barman či Paru. Spolupracovala aj s Rádiom_FM, Festivalom Grape a stihla natočiť množstvo krátkych dokumentov. V roku 2013 ukončila magisterské štúdium na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave a v roku 2012 založila kreatívne štúdio Cukru. Jej víziou od začiatku nebola reklamná agentúra, ale tvorivá skupina s názorom. Ťažiskom portfólia Cukru je tvorba videí, ale ponuku dopĺňajú aj weby, vizuálne identity či kampane. Martina sa hrdo hlási k Trnave a svojimi aktivitami sa snaží prispievať k dianiu v meste, v ktorom žije a tvorí. Svoj vzťah k rodnému mestu zakodóvala aj do samotnej identity Cukru. Viac na www.cukru.sk alebo www.slovakova.sk

 

Téma: Príbeh ako z Cukru

Kreatívne štúdio Cukru production založila jeho majiteľka ešte počas štúdia na VŠ a nadviazala tak na svoje dovtedajšie aktivity. Od roku 2012 Cukru neustále rastie – ľudsky, hodnotovo aj objemom prác. Jeho príbeh z prvej ruky prerozpráva Martina Slováková, head&heart of Cukru production.