Matej Martovič

Matej Martovič

Matej Martovič

koordinátor národného rozvojového projektu AZU

Matej Martovič je doktorandom Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave. Okrem toho riadi na univerzite národný rozvojový projekt AZU – aktivita zvyšuje úspech, ktorý úspešne prepája teóriu s praxou. Venuje sa akademickej samospráve a vysokoškolskej politike. Je taktiež členom Rady Fondu na podporu vzdelávania.

 

Téma: Nečakaj, makaj už počas školy!