Miroslav Dravecký

Miroslav Dravecký

Miroslav Dravecký

Product Manager, Platy.sk / Paylab.com

Absolvoval v roku 2000 Pedagogickou fakultu Trnavskej univerzity a v roku 2005 získal bakalárske vzdelanie v odbore finanèný manažment na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave.

Pracovný život začal ako učiteľ, neskôr ako HR konzultant a projektový manažér pri zavádzaní projektu ISTP na Slovensku.

Od roku 2006 pracuje v Profesii, najprv ako projektový manažér, keï rozbiehal viacero projektov. Najznámejším z nich je prieskum platov Platy.sk, ktorý slúži na zber a vyhodnocovanie údajov o platoch a benefitoch zamestnancov. Metodiku prieskumu zavádzal aj do ïalších 12 krajín Strednej Európy, Balkánu, Pobaltia, Fínska a Kene. Celosvetovo si platy jednotnou metodikou porovnáva ročne viac ako pol milióna zamestnancov.

 

Téma: Aká je vaša hodnota na trhu práce? Sprievodca vyjednávaním o plate

Každý, kto bol na pohovore, dostal priamu otázku: “Aký plat očakávate?”. V prezentácii sa zamyslíme, aké faktory vplývajú na výšku platu, ako sa na túto otázku pripraviť, aby bol kandidát alebo zamestnanec pri vyjednávaní o plate úspešný.