Miroslav Hájek

Miroslav Hájek

Miroslav Hájek

Chief Executive Officer – eDocu

eDocu je mladá softvérová spoločnosť, ktorej hlavným produktom je „Internet of Every Thing” (Internet každej veci) a podobne, ako v prípade intranetu, ani tu nejde o preklep. Centrom pozornosti sú veci a objekty, ktoré je možné zaregistrovať do cloudu a s ktorými sa prepájajú informácie pomocou iTagov (QR kód, NFC alebo BLE čip). eDocu vyvíja cloudové služby formou SaaS (Software as a Service) pre zjednodušenie prístupu k informáciám naviazaných na daný objekt, akými sú história, pracovné záznamy ľudí, povinnosti, úlohy, plánované udalosti alebo dokumenty. Systém je vhodný pre bežných používateľov a firmy, bez nutnosti mať IT oddelenie alebo investovať do výpočtového vybavenia a disponovať produktovými špecialistami.