Olívia Hurbanová

Olívia Hurbanová

Olívia Hurbanová

Lektorka roka
Olinclusive

Olívia je pozitívna skeptička a lektorka rozvíjajúca vlastný koncept „Future skills” – Zručnosti budúCNOSTI vo vlastnej vzdelávacej agentúre Olinclusive. Tento progresívny vzdelávací koncept sa snaží prepájať “hard science” so soft skills a preto Olívia čerpá poznatky z behaviorálnych vied a neurobiológie a usiluje sa o vysvetlenie ľudského správania z evolučného pohľadu. Za svoje snaženie bola tento rok ovenčená titulom LEKTOR ROKA s rekordným počtom 21 nominácií. Mozgové závity ponamáhala stovkám klientov na Slovensku i v zahraničí, spomenúc aspoň zopár – Lenovo, PWC, Allianz, Dell, IBM, Kronospan, Swiss RE, DCC Denmark, Amcham.

Čas: 12:30 – Hlavný stage
Prednáška: KREATIVITA POHĽADOM NEUROVEDY
Olívia vám porozpráva o tom ako pracovať so svojou kreativitou na základe mocných insightov z evolučnej biológie a najnovších poznatkov neurovedy. Zbúrate spoločne zopár stále sa tradujúcich mýtov o kreativite, ktoré bohužiaľ ešte stále zaznievajú na kurzoch o kreatívnom myslení. Zaujíma vás prečo evolúcia kreatívnym hlavám nepriala a prečo v populácii nemajú veľké zastúpenie? Aké charakteristiky ich odlišujú od bežných ľudí i ako ich viete rozvíjať u seba samých? Aký ekosystém vytvoriť okolo seba i v svojej hlave, aby vôbec kreativita mohla klíčiť? Ak áno, príďte a dostanete nielen výživné, ale i vedecké odpovede. A možno budete mať možnosť svoju kreativitu aj otestovať.