Paula Pastierová

Paula Pastierová

Paula Pastierová

Paula Pastierová zo Združenia pre kariérne poradenstvo a rozvoj. Od ukončenia pracovnej a sociálnej psychológie tápala v tom, akým smerom sa chce ďalej uberať. Výcvik Kariérového poradenstva jej ukázal smer, ktorý je zmysluplný a vidí v ňom uplatnenie jej potenciálu. Sama povedala: ,,Krok vpred – urobme prvé kroky za prácou, ktorá nás napĺňa, motivuje a rozvíja. Zbytočne mrháme svojím potenciálom, ak nevidíme v práci zmysel a uplatnenie svojich schopností.”

Na podujatí JobSpoTT porozpráva o atraktívnom zamestnaní kariérneho poradcu. Dozviete sa čo robí poradca a ako sa ním stať.

Stage 2 – Odborný program

Čas: 12:00
ZDRUŽENIE PRE KARIÉROVÉ PORADENSTVO A ROZVOJ KARIÉRY: AKO SA STAŤ KARIÉRNYM PORADCOM
Kariérové poradenstvo je atraktívne zamestnanie pre množstvo ľudí. Dozviete sa čo robí kariérny poradca a čo potrebujete pre túto prácu.