Peter Szolcsányi

Peter Szolcsányi

Peter Szolcsányi

Chemik, vedec, vysokoškolský pedagóg a popularizátor vedy

Viete ako vedci vynašli penicilín a objavili kvázi kryštály? Chemik Peter Szolcsányi porozpráva, aké je dôležité mať otvorené oči, nepodľahnúť tlaku a vidieť skrytú krásu aj v nepríjemných situáciách.

Peter Szolcsányi pochádza zo Štúrova. Vyštudoval Chemickotechnologickú fakultu SVŠT (terajšia STU) v Bratislave. Počas doktorandúry absolvoval výskumné stáže na univerzite v Oxforde a Cambridge, neskôr aj dvojročný postdoktorandský pobyt na ETH v Zürichu. Po návrate pôsobí ako učiteľ a vedec na Oddelení organickej chémie FCHPT STU. Medzi jeho populárne témy patrí napríklad chémia lásky.

Stage 1 – Hlavný program

Čas: 12:30
NÁHODA AKO ZDROJ INŠPIRÁCIE
Viete ako vedci vynašli penicilín a objavili kvázi kryštály? Chemik Peter Szolcsányi porozpráva, aké je dôležité mať otvorené oči, nepodľahnúť tlaku a vidieť skrytú krásu aj v nepríjemných situáciách.

Čas: 13:00
POSEDENIE S PETROM SZOLCSÁNYIM