Petra Kováčová

Petra Kováčová

Petra Kováčová

Consultant

Petra získala MBA z Rochester Institute of Technology. Svoju kariéru začala v obchode, priamom a nepriamom predaji, zákazníckej a marketingovej podpore. Následne budovala svoje znalosti v oblasti výberu ľudí – talentov na špecializované a manažérske pozície, ako aj v oblasti personálneho poradenstva a kariérneho plánovania, najprv v Kanade a neskôr na Slovensku. Popritom sa aktívne venovala rozvoju obchodu a starostlivosti o kľúčových klientov. Svoje manažérske skúsenosti nadobudla počas posledných 4 rokov ako partner personálnej spoločnosti SYNERGIE Slovakia, kde mala možnosť budovať a viesť tím konzultantov. Od roku 2015 sa aktívne venuje rozvojovým a školiacim činnostiam orientovaným na rozvoj mäkkých zručností, výberové procesy, ako aj na individuálnu a tímovú efektivitu.

 

Téma: Ako nemrhať časom a energiou

Venovať čas a energiu dôležitým veciam,  činnostiam a v neposlednej miere ľuďom. Čo je to dôležité, čo má pre mňa najväčší zmysel a prínos? Kto sú tí dôležití? Priority, plánovanie kariéry – čo funguje a čo nie? Ako mať veci viac pod kontrolou a ešte si správne vybrať?