Silvia Holéczyová

Silvia Holéczyová

Silvia Holéczyová

  • zakladateľka kreatívno-vzdelávacieho centra  (Fabrička),
  • úradná prekladateľka a tlmočníčka,
  • riaditeľka jazykovej školy Your Choice.
  • Vyštudovala učiteľstvo angličtina a dejepis na FF UCM v Trnave.
  • Absolvovala ročný výmenný štipendijný pobyt na Randolph-Macon Woman´s College v USA.
  • Od roku 2006 je úradnou prekladateľkou a tlmočníčkou pre anglický jazyk.
  • V roku 2005 založila jazykovú školu Your Choice a odvtedy neustále prináša novinky v oblasti vzdelávania. Venuje sa odbornému zameraniu pre manažérov a výkonných pracovníkov. Vedie odborné worshopy v oblasti poisťovníctva, prezentácií a právnickej angličtiny.
  • Od r.2013 sa venuje výučbe angličtiny pre deti s rodenými hovorcami.
  • V r. 2016 založila kreatívno-vzdelávacie centrum Fabrička, kde sa angličtinu s rodenými hovorcami učí každoročne viac ako 500 detí.

Názov prednášky: Ako zvládnuť pohovor v angličtine
Dozviete sa aké sú bežné chyby a ako sa im vyhnúť, ako urobiť dojem za 30 sekúnd – tzv. elevator pitch, ako sa predstaviť v angličtine a iné praktické rady.