Silvia Kapustová

Silvia Kapustová

Silvia Kapustová

koordinátorka projektu Priority

Od svojich 15 rokov sa venuje práci s mládežou. Začínala ako pomocný animátor, neskôr vyštudovala animátorskú školu a naďalej pokračuje v práci s mládežou v rôznych formách. K tomu neodlučiteľna patria aj formy združovania mládeže v organizáciach. Vo svojej praxi sa stretla s rôznymi organizáciamia ako Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže, Rada mládeže Trnavského kraja a dobrovoľníckou prácou v nich. V domácom spoločenstve prešli transformáciou na občianske združenie. O tom, ako fungujú organizácie a čo urobiť pre svoju vlastnú organizáciu vám povie viac a nebude sama.