Tamara Goncarova

Tamara Goncarova

Tamara Goncarova

Inspira Publishing

TAMI je spoluzakladateľka inšpiratívneho vydavateľstva InspiraPublishing, prekladateľka, autorka projektu ,,English for breakfast”, autorka knihy Mamou po 30, organizátorka networkingových stretnutí pre ženy a mamy ,,Brunch s Tami pre mamy” a výkonná členka tímu ,,Čo dokáže mama”.

Rada sa podelí vlastnou cestou a možnosťami sebarealizácie pre mamy (popri deťoch). Verí, že materskú si môžete užiť na maximum pri plnení si svojich snov. Vecne, prakticky a motivačne odpovie na zvedavé otázky a pomôže zorientovať sa v súčasných možnostiach pre mamy na trhu práce.

Čas: 10:00
Téma prednášky: TAMI workshop