Tigran Aleksanyan

Tigran Aleksanyan

Tigran Aleksanyan

Koordinátor finančno-vzdelávacieho programu
Slovenská sporiteľňa

Od roku 2008 sa venuje pomoci malým a stredným podnikateľom. Koordinuje finančno-vzdelávací program, ktorým Slovenská sporiteľňa podporuje začínajúcich podnikateľov. Ak ste nedávno rozbehli vlastný biznis alebo chcete začať podnikať v Košickom a Prešovskom kraji, s Tigranom môžete prekonzultovať svoj podnikateľský zámer a možnosti jeho spolufinancovania. Poradí vám aj v špecifických prípadoch, napríklad keď chcete prebrať zabehnutú prevádzku/ambulanciu alebo ak chcete začať podnikať ako cudzinec.

Čas: 14:00 – Hlavný stage
Prednáška: AKO PRESVEDČIŤ BANKU ABY ZAFINANCOVALA VÁŠ PLÁN NA NOVÝ BIZNIS
– Je váš nápad financovateľný v banke?
– Koľko si môžete požičať na začiatok podnikania?
– Aké typy financovania môžete využívať ako začínajúci podnikateľ (povolené prečerpanie, splátkový investičný úver, lízing)?
– Koľko zaplatíte na úrokoch, istine a poplatkoch?
– Aké doklady bude od vás banka žiadať a prečo práve tieto doklady?
– Ako zvýšiť šance, aby ste získali štartovací úver?