Veronika Koišová

Veronika Koišová

Veronika Koišová

Consultant - RecruitMen, s.r.o.

Veronika ukončila psychologické vzdelanie na Univerzite Komenského v Bratislave. Od ukončenia školy sa pohybuje v oblasti personálnych agentúr a sféra HR je definitívne jej srdcová záležitosť. Ako konzultant sa podieľa na rôznych projektoch zameraných na rozvoj či hodnotenie zamestnancov. Nosnou časťou jej pracovných aktivít je však stále recruiting. V rámci jej pôsobenie v RecruitMen- e sa venuje náboru a výberu zamestnancov na pozície stredného, vyššieho a top manažmentu, prípadne rôzne úzko špecializované pozície. Aj po niekoľkých rokoch sa stále drží hesla, že správni ľudia na správnych miestach dokážu zázraky.

Téma: Čo Vás môže stretnúť na ceste za novou prácou?

Proces hľadania práce je práca sám o sebe. Aby bol jednoduchší a efektívnejší, povieme si o tom, ako využiť Linkedin profil, zodpovieme si náročné otázky/ témy z pracovných pohovorov a v neposlednom rade si pripomenieme základné pravidlá bontónu, ktoré sa oplatí dodržať za každých okolností.