Viktor Hirschner

Viktor Hirschner

Viktor Hirschner

Softec

Analyst, Innovations & Product Development

Som študentom záverečného ročníku na MatFyze v odbore manažérska matematika a moje štúdium dlhodobo obohacuje intenzívna spolupráca s neziskovou organizáciu Nexteria. Vďaka môjmu pôsobeniu v tejto komunite som začal intenzívne hľadať kariérne príležitosti na zmysluplných projektoch pre Slovensko.

 

Téma: Hľadá sa,… – detektívka s otvoreným koncom 
Počas štúdia som dlho nepoznal odpoveď na otázku, čo chcem robiť.
Na prezentácií poviem svoj príbeh plný otázok, ktoré ma pri hľadaní odpovedí viedli k dobrovoľníctvu a neziskovému sektoru a neskôr mi otvorili dvere k bankovníctvu a IT inováciám.Viac informácii nájdete na nla.nexteria.sk