Zuzana Števulová

Zuzana Števulová

Zuzana Števulová

Liga za ľudské práva

Predsedníčka združenia

Zuzana Števulová je právnička a riaditeľka občianskeho združenia Liga za ľudské práva. Zameriava sa na prácu s utečencami a cudzincami a na presadzovanie ich základných ľudských práv. Venuje sa azylovej, migračnej a integračnej politike a vyučuje Kliniku azylového práva na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. V roku 2016 jej Ministerstvo zahraničných vecí USA udelilo cenu International Women of Courage 2016 Award za statočné presadzovanie práv utečencov.

 

Téma: Činnosť občianskeho združenia pri presadzovaní ľudských práv menšín, práca s utečencami a cudzincami na Slovensku, rôzne spôsoby zapojenia sa a aktivizmu.