So správnou školou v správnom zamestnaní

Aby mladý človek nevykročil po skončení vysokej školy do neznáma a aby aj potenciálny zamestnávateľ videl, kto spomedzi študentov má skutočný záujem naplno rozvíjať svoje vedomosti, vlohy a nadania, vznikol pred rokom v spoločnosti ZF Slovakia, a.s. projekt s názvom ZF Univerzita.

Spoločnosť ZF Slovakia, a. s. tento projekt rozbehla v spolupráci s Materiálovotechnologickou fakultou STU v Trnave. Túto fakultu si spoločnosť vybrala najmä preto, že s ňou má veľmi dobré a obojstranne užitočné vzťahy. Počas prednášok, ktoré prebiehali každú stredu, sa manažéri a vedúci prevádzok ZF snažili poslucháčom MTF STU priblížiť rast spoločnosti na Slovensku a vo svete, produkčné systémy ZF, techniky spracovania materiálov, prácu vývojového strediska a prototypovej dielne, vnútropodnikovú komunikáciu, systém kontroly kvality, systém nákupu výrobného a nevýrobného materiálu, firemnú kultúru a personálnu politiku. Cieľom bolo prilákať pozornosť čerstvých absolventov a ukázať im, ako neďaleko ich fakulty vzniká konkurencieschopný produkt určený na svetový trh s komponentmi v segmente automotive.

Jedným zo študentov, ktorí sa zo všetkých študijných programov fakulty do pilotného ročníka ZF Univerzity prihlásil, bol dnes už čerstvý inžinier Peter Bachratý. Jeho cesta k strojárstvu nebola priamočiara. Aj keď v jeho rodine boli strojári a zvárači, on sám v prvom rade rozmýšľal o humanitnom zameraní a chvíľku dokonca koketoval s myšlienkou zamestnať sa v štátnej či verejnej správe. Nakoniec ale vyhrala prirodzená túžba dokázať si, že má na to, aby zvládol aj zložitejšiu cestu. Ako sám hovoril, matematika a technika mu príliš nešli, no aj napriek tomu, keď prišlo na lámanie chleba, rozhodol sa pre strojársku priemyslovku a po strednej škole nastúpil na MTF STU. V bakalárskom stupni si vybral výrobné technológie a v inžinierskom obrábanie a tvárnenie kovov.

So spoločnosťou ZF Slovakia sa Peter stretol už počas strednej školy, kedy sem chodil na povinnú prax do nástrojárne, kde sa zoznamoval s prácou na CNC obrábacích strojoch. Počas prázdnin ešte ako priemyslovák a neskôr aj ako vysokoškolák do ZF zase chodieval na brigády. V treťom ročníku bakalárskeho štúdia absolvoval exkurzie na oddeleniach a prevádzkach, ktoré súviseli s jeho študijným programom. Naživo sa mohol stretnúť s tepelným spracovaním materiálov a kalením. Práve tu si uvedomil, že exkurzie v ZF nie sú iba formalitou, ale skutočnou možnosťou spoznávať produkciu a pracovné prostredie v reálnych podmienkach moderného výrobného podniku. Vtedy ešte nemohol tušiť, že už tu začína nadväzovať prvé dôležité kontakty s našou spoločnosťou a že práve tu odštartuje svoju profesionálnu kariéru.

Možno práve vďaka týmto skúsenostiam prijal hodenú rukavicu v podobe nášho programu. Veľmi mu vyhovovalo, ako sa študenti prostredníctvom ZF Univerzity aktívne oslovovali a informovali. Aj vďaka týmto informáciám hneď po štátniciach, pár týždňov pred promóciou, začal v závode ZF, jednom z najväčších na výrobu komponentov hnacieho ústrojenstva pre automobilky z celého sveta, aj pracovať. Ako sám povedal, uvedomuje si, že nie je ešte samostatný zamestnanec, na veľa sa musí pýtať a žiadať kolegov o radu. Takú skúsenosť má ale každý. Jeho výhodou je, že sa môže pýtať a porovnávať s najlepšími.

ZF Univerzita pokračuje aj v tomto akademickom roku nielen na MTF STU v Trnave, ale aj na Fakulte environmentálnych a výrobných technológií Technickej univerzity vo Zvolene a Technickej fakulte Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Dúfame, že aj z týchto univerzít a miest sa nám podarí získať tak kvalitných a motivovaných pracovníkov, akým je náš Peter Bachratý.

Pridaj komentár