ZF SLOVAKIA spája vzdelávanie a prax

Technické vzdelanie je bránou k perspektívnej budúcnosti v ZF SLOVAKIA a. s. Vďaka nemu sa dá získať zamestnanie v tejto stabilnej firme so sociálnymi benefitmi.

Od roku 1993 pôsobí v Trnave podnik s dobrým menom, ZF SLOVAKIA, a. s. Vyrába diely, bez ktorých by sa osobné vozidlá ani nepohli –  časti podvozku a hnacieho ústrojenstva, ktoré laici poznajú ako spojky, zotrvačníky, či meniče. Silný a stabilný, už takmer 25 ročný rast koncernu ZF na Slovensku, viedol k postaveniu druhého závodu v Leviciach a buduje sa aj tretia výrobná lokalita v Šahách.

 

Vstupenkou do rodiny ZF SLOVAKIA je technické zameranie. Všeobecné technické znalosti potrebujú kvalitári, logisti, koordinátori a nákupcovia, medzi ktorými sa uplatnia aj ženy. Výhodu im prinášajú základy cudzieho jazyka. A pretože sa na Slovensko presúva časť vývoja z Nemecka, pre ZF SLOVAKIA sú cenní aj absolventi technických univerzít. Slovenskí inžinieri prispôsobujú typy výrobkov tak, aby sa dali modifikovať aktuálnym potrebám.

 

„Bojujeme s nízkym počtom technicky vzdelaných vysokoškolákov. Ale nečakáme, kým sa problém vyrieši. Snažíme sa mladým technikom vychádzať v ústrety “, hovorí Igor Kister, vedúci oddelenia aplikačného vývoja a dopĺňa, ako ich motivujú: „Už roky poskytujeme špecializované stáže v rozsahu dvoch až šiestich mesiacov, kde študenti riešia reálne problémy našej výroby – napr. zníženie spotreby olejov alebo stlačeného vzduchu, pripravujú analýzu ziskovosť výrobkových skupín. Navrhujeme témy bakalárskych a diplomových prác, organizujeme programy ako ZF Summer Camp alebo ZF Univerzita. Napríklad v letnom ZF Summer Campe študenti  vytvárali funkčný model katapultu, pričom súčasťou zadania bol konkrétny časový termín a najnižšia cena. Študenti majú u nás možnosť pretaviť teoretické vedomosti napríklad z materiálového inžinierstva do úplne konkrétnych výsledkov.“

 IMG_8921

ZF SLOVAKIA je príkladom efektívnej spolupráce výroby so školstvom a patrí medzi top spoločnosti v duálnom vzdelávaní.  Veľkým prínosom sa ukazujú dve strediská duálneho vzdelávania – v Trnave a v Leviciach, ktoré ZF SLOVAKIA, a.s. otvorila v októbri 2016. Rozvoj odborného vzdelania už ocenili svojou  návštevou predstavitelia regionálnej samosprávy, Ministerstva hospodárstva SR, Zväzu automobilového priemyslu, delegácia Európskej komisie i niekoľko desiatok odborníkov z krajín Európskej únie.

 

Ale najpodstatnejšie ocenenie dávajú študenti najavo tým najlepším spôsobom. Mnoho z nich zostalo v podniku zamestnaných. Začali ako brigádnici, alebo stážisti a ako trvalí zamestnanci prechádzajú viacerými pracovnými postami. Niektorí sa už v zahraničí v rámci materského koncernu pripravujú  na tímlíderské pozície.

 

Aj na veľtrh práce JobSpoTT pripravuje ZF SLOVAKIA pre študentov špeciálny workshop s témou Rozbehni svoju prvú výrobu a objav svet výrobných procesov. Ale odpovede na svoje otázky o možnostiach zamestnania v niektorom z ich  závodov  nájdu všetci záujemci.

Pridaj komentár