Veľtrh pracovných príležitostí
JobSpoTT 2024

Podujatie pre ľudí, ktorí hľadajú zamestnanie, informácie alebo nové výzvy.

Trnava

Miesto pracovných príležitostí a rozvoja kariéry 

Adresa výstavy

Mestská športová hala, Rybníková 15, Trnava

Dátum a čas výstavy

16.apríla 2024 od 9:00 – 16:00.

Program

09:30  Talent Solution        
           Prekonávanie generačných rozdielov na pracovisku (Eduard Čulka)

10:00  Inšpektorát práce         
           Kompetencie Inšpektorátu práce (Daniela Kleknerová)
           Problematika nelegálneho zamestnávania, vznik a ukončenie pracovného pomeru
           (Ivana Harajčíková)

10:30    ÚPSVaR Trnava       
             Povinnosti zamestnávateľa v zmysle  zákona o službách zamestnanosti (Pavol Gavalec)
             Aktívne opatrenia na trhu práce (Lucia Krchnárová)
             Kariérne poradenstvo a vzdelávanie (Jana Bistáková, Dominika Jakubcová)
             Pracovné príležitosti v zahraničí (Slavomíra Ernekerová)

11:00    Talent Solution       
             Ako sa pripraviť na pracovný pohovor – rady a tipy (Dionýz Benke)

11:30    New You         
             Zdravé využitie svojho potenciálu v práci (Beata Liptáková)

12:00    Talent Solution       
             Mýty o personálnych spoločnostiach. Aké výhody získate, keď pri hľadaní práce oslovíte
             personálnu agentúru
(Peter Síkeli)        

13:00    ÚPSVaR Trnava       
             Povinnosti zamestnávateľa v zmysle  zákona o službách zamestnanosti (Pavol Gavalec)
             Aktívne opatrenia na trhu práce (Lucia Krchnárová)
             Kariérne poradenstvo a vzdelávanie (Jana Bistáková, Dominika Jakubcová)
             Pracovné príležitosti v zahraničí (Slavomíra Ernekerová)

13:30    Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím         
             Prezentácia IPR a služieb (Andrea Kozová)

Prihláste sa na remeselné workshopy

  • 10:00 – 11:00 – Slavomíra Habardová FINIMI „Strieborná alchýmia“ – Prihlásenie
  • 11:15 – 12:15 – Darina Lárišová  „Dievčatko zo šúpolia“ (5 ľudí) – Prihlásenie
  • 12:30 – 13:30 – Elena Bernátová „Frivolitková krajka“ – Prihlásenie
  • 13:45 – 14:45 – Peter Hubert „Vyrezávanie do lipového dreva“ – Prihlásenie
  • 15:00 – 16:00 – Katarína Slatinská a Peter Šťastný – „Modelovanie z hliny a točenie na hrnčiarskom kruhu“ – Prihlásenie

Vystavovatelia na podujatí