altran logo

Svetový líder v oblasti inovačného poradenstva a pokročilého inžinierstva, Altran ponúka svojim zákazníkom možnosť inovovať iným spôsobom, tým že im pomáha rozvíjať alebo vyvíjať pre nich produkty a služby budúcnosti. Skupina ich podporuje počas celej existencie projektu od vzniku myšlienky až po industrializáciu.