enviengroup-horizontal

Kto sme?

Silný hráč na trhu 
Najsilnejšie zoskupenie spoločností svojho druhu v strednej a východnej Európe podnikajúcich v oblasti výroby biopalív od roku 2004.

Spoľahlivý zamestnávateľ
V súčasnosti máme viac ako 400 zamestnancov. Naši zamestnanci majú možnosť využívať široké portfólio benefitov.

Vyhľadávaný obchodný partner
Naši obchodní partneri pôsobia v petrochemickom a rafinérskom priemysle, v oblasti biopalív, v rastlinnej a živočíšnej výrobe a v sektore poľnohospodárstva, a to v celoeurópskom meradle.

 

Kde nás nájdete?

V piatich krajinách Európy:

Slovensko – Leopoldov
Maďarsko – Komárom, Fehértó
Česko – Vrdy
Švajčiarsko – Ženeva
Chorvátsko – Vukovar

 

Čo robíme?

Bioetanol
Hlavným produktom bezodpadového spracovania kukurice je bioetanol. Vedľajším produktom sú kukuričné výpalky, ktoré slúžia ako vysokohodnotné krmivo pre poľnohospodárske zvieratá.

Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
Naše Centrum výskumu a vývoja vykonáva a zastrešuje interné, národné aj medzinárodné výskumné a inovatívne aktivity celej spoločnosti ako aj poradenskú činnosť v oblasti podnikateľskej, organizačnej a ekonomickej.

Biodiesel
Spracovávame použitý kuchynský olej a tuky, repkový olej, slnečnicový olej a sójový olej na biodiesel. Vedľajším produktom je glycerín používaný vo farmaceutickom a kozmetickom priemysle.

Repkový olej a repkové šroty
Hlavným produktom spracovania repky olejnej je repkový olej a vedľajším produktom je cenné ne-GMO krmivo pre poľnohospodárske zvieratá -repkové šroty. V súčasnosti skúmame ich potenciál pre produkciu potravinárskych proteínov.

 

Koho zamestnávame?

V našich prevádzkach sa zamestnanci venujú chodu výroby na rôznych pozíciách, ako sú pracovník výroby, manipulačný pracovník, operátor chemickej výroby, údržbár (mechanik, elektrotechnik), pracovník skladového hospodárstva, zmenový majster, rušňovodič – posunovač a iné.

Všetky aktuálne voľné pozície nájdete na www.profesia.sk

 

 

Kontakt

 

Ing. Martina Kochová
HR koordinátor – kochova@enviengroup.eu +421 918 129 727

Mgr. Dana Šidlíková
HR koordinátor pre vzdelávanie – sidlikova@enviengroup.eu +421 918 365 365

Všetko o nás nájdete na našej stránke www.enviengroup.eu/sk