equity fin

Spoločnosť EQUITY FINANCE sa špecializuje na správu aktív z rôznych sektorov, so zvláštnym záväzkom na jednotlivé investície, ktoré trvajú tri alebo viac rokov. Investície sú vyrobené buď samostatne, alebo v spolupráci s regionálnymi alebo globálnymi partnermi. Cieľom spoločnosti EQUITY FINANCE je efektívne riadiť investície na základe neustáleho vývoja produktov v jedinečnej a silnej pozícii na slovenskom trhu. Svojich klientov považujeme za partnerov. Investujeme s nimi a delíme sa o zisk.
Každý Náš klient má nepretržite k dispozícii investičného poradcu. Tento kvalifikovaný profesionál má dokonalý prehľad o investičných produktoch a ich výber vie prispôsobiť požiadavkám a potrebám klienta.
Predpokladom na vhodné naplnenie poslania sú hodnoty, na ktorých je spoločnosť EQUITY FINANCE budovaná:

 

• morálka – dlhodobé obchodné vzťahy sú možné len s rešpektovaním morálnych hodnôt
• odbornosť – v našich poskytovaných produktoch a služieb ako aj všetkých zamestnancov spoločnosti
• komunikácia – základný predpoklad poskytovania služieb v požadovanej kvalite
• dôvera – klientov v kvalitu služieb Nami poskytovaných produktov a služieb

 

Spolupracujeme však s významnými domácimi aj zahraničnými finančnými inštitúciami. Pre našich klientov zabezpečujem obchodovanie na najvýznamnejších svetových akciových burzách v New Yorku, Londýne, Frankfurte, Paríži, Moskve a ďalších. Vďaka tomu je portfólio našich produktov aj pre náročného investora rozsiahle:

 

• Brokerage
• Forex a CFD
• Portfólio manažment
• Dlhopisy
• Investičné zlato
• Investičné diamanty
• Podielové fondy
• Sporiace programy