Europersonal

Spoločnosť EUROPERSONAL bola založená v roku 2006. Je zakladajúcim členom HR Aliancia, stavovskej organizácie združujúcej personálne spoločnosti pôsobiace v Slovenskej republike. Spoločnosť EUROPERSONAL je moderným, stabilným a dynamicky sa rozvíjajúcim poskytovateľom služieb v oblasti temporary aj permanent placementu, s dlhoročnými skúsenosťami na slovenskom aj českom pracovnom trhu.

Máme vybudovanú sieť regionálnych náborových centier, prostredníctvom ktorých sme nablízku nielen uchádzačom o prácu, ale aj obchodným partnerom. Dokážeme flexibilne a rýchlo reagovať na individuálne požiadavky našich klientov a zabezpečiť pre nich kvalifikovaných a spoľahlivých zamestnancov na rôzne aj špecifické pozície, na základe výbornej znalosti jednotlivých regionálnych trhov práce.

 

Kontaktné údaje spoločnosti: 

EPF Group, a.s.
sídlo:  Mlynské Nivy 70, 821 05 Bratislava

Mgr. Ladislav  Švrček
Mob: +421 918 829 909   Email: l.svrcek@e-personal.eu

Gabriela Dianová
Mob: +421 918 844 898  Email: recruiter.nr@e-personal.eu

Web: www.e-personal.eu