Formel D

Formel D Group je medzinárodný poskytovateľ služieb, ktorý zaisťuje pre výrobcov vozidiel a ich dodávateľov kvalitu produktov a procesov vo všetkých fázach výrobného procesu v 80 lokalitách po celom svete. Našou silnou stránkou je poskytovanie služieb orientovaných podľa dopytu. Od roku 1993 sme kompetentným partnerom v obchodných oblastiach vývoja, výroby a popredajného servisu. Našim zákazníkom ponúkame kompletné zabezpečenie kvality, vrátane vývoja a kvalifikácie dodávateľov. Poskytujeme ručné skúšky, premenu komponentov, ako aj celých vozidiel. Pripravujeme aj technickú dokumentáciu ako servisné manuály a užívateľské príručky. V spolupráci s výrobcami, predajcami a zákazníkmi, zaisťujeme optimalizáciu popredajných procesov a zhodu so štandardami kvality či ich zavádzanie u predajcov a v servisoch.

 

Kontaktné údaje spoločnosti:

Adresa spoločnosti: Formel D Slovakia s.r.o., sidlo v TT: Priemyselná 5/C , budova SO01 A, 2.poschodie

Ing. Majchráková Natália
Recruiting leader
T. č.: +421 917 728 882
E-mail: natalia.majchrakova@formeld.com

Samuhel Martin
Recruiter
T. č.: +421 918 737 355
E-mail: martin.samuhel@formeld.com

Webová stránka: https://formeld.com