gefco-logo-rvb

GEFCO SLOVAKIA, poskytovateľ logistických a prepravných služieb, je súčasťou najväčšej integrovanej logistickej siete v Európe. Na Slovensku otvorilo GEFCO pobočku pri novovznikajúcej fabrike PSA v Trnave, ktorá od roku 2004 zabezpečuje vstupnú logistiku a distribúciu nových vozidiel do siete dílerov. Postupne GEFCO svoje portfólio na slovenskom trhu rozšírilo aj na poskytovanie služieb zákazníkom mimo automobilový priemysel. Dnes poskytuje svoje logistické riešenia taktiež klientom z rôznych priemyselných sektorov, ako je elektronika, maloobchod, ľahké a ťažké strojárstvo či farmaceutický priemysel.

 

V súčasnosti má GEFCO na Slovensku už 10 pobočiek po celom území a vyše 600 zamestnancov. Svojim klientom poskytuje prepravné riešenia šité priamo na mieru, s množstvom doplnkových služieb, a to naprieč celým spektrom služieb od leteckej a námornej prepravy, cez pozemnú prepravu, železničnú prepravu a skladovanie, až po služby colného a daňového zastúpenia.

 

Pri práci s ľuďmi je prioritou GEFCO úspešná integrácia každého zamestnanca, jeho sprevádzanie počas kariéry a zároveň dodržiavanie zásad v oblasti etiky a zodpovednosti. GEFCO svojim zamestnancom poskytuje možnosti na osobný a profesijný rozvoj.