GEFCO Slovakia, poskytovateľ logistických a prepravných služieb, je súčasťou najväčšej integrovanej logistickej siete v Európe. Na Slovensku otvorilo GEFCO pobočku pri novovznikajúcej fabrike PSA v Trnave, ktorá od roku 2004 zabezpečuje vstupnú logistiku a distribúciu nových vozidiel do siete dílerov. V roku 2017 Európe vznikol silný klaster GEFCO Česká republika & Slovensko, ku ktorému sa v roku 2020 pridalo aj GEFCO Maďarsko. Celý klaster má dokopy 27 pobočiek a približne 1 400 zamestnancov, z ktorých je ich na Slovensku približne 900.

GEFCO začalo postupne svoje portfólio na slovenskom trhu rozširovať aj na poskytovanie služieb zákazníkom mimo automobilový priemysel. Dnes poskytuje svoje logistické riešenia klientom z rôznych priemyselných sektorov, ako je elektronika, maloobchod, ľahké a ťažké strojárstvo či farmaceutický priemysel.

Pri práci s ľuďmi je prioritou GEFCO úspešná integrácia každého zamestnanca, jeho sprevádzanie počas kariéry a zároveň dodržiavanie zásad v oblasti etiky a zodpovednosti. GEFCO svojim zamestnancom poskytuje možnosti na osobný a profesijný rozvoj a taktiež širokú škálu benefitov. Veľký dôraz kladie aj na svoje firemné hodnoty: proaktívni, starostliví, spolupracujúci, dôveryhodní a odvážni, ktoré sa snaží vo firme presadzovať. Svojim zamestnancom chce tak vytvoriť príjemné pracovné prostredie v tíme skvelých kolegov.

Webová stránka: https://sk.gefco.net/sk
Facebook: https://www.facebook.com/gefco.sk
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/gefco

Naše prevádzky