I.D.C. Holidng

Spoločnosť I.D.C. Holding, a.s. je dlhé roky najväčším výrobcom cukroviniek a trvanlivého pečiva na Slovensku. Zamestnáva viac ako 1 100 zamestnancov a svoju produkciu vyrába v troch výrobných areáloch – v Pečivárňach Sereď, Figaro Trnava a v Cíferi.

Vlajkovou loďou spoločnosti sú Pečivárne Sereď, ktoré vznikli už v roku 1953. Ich dnešná podoba sa však od pôvodného závodu značne líši. Do jeho modernizácie investovala spoločnosť v posledných rokoch približne 90 miliónov eur a v súčasnosti preto dosahuje kvalitu najmodernejších prevádzok v potravinárskom priemysle – a to nielen v našom regióne, ale aj v porovnaní so závodmi v západnej Európe. Vysoký stupeň automatizácie umožňuje maximalizovať výrobu a zároveň dáva zamestnancom šancu pracovať na najpokrokovejších, mnohokrát aj patentom chránených strojoch a linkách.

I.D.C. Holding, a.s. je hrdým pokračovateľom výroby mnohých tradičných oblátok. V niekoľkých ročníkoch po sebe získali jeho výrobky ocenenie Najdôveryhodnejšia značka v kategórii sušienky a oblátky.

Do portfólia spoločnosti patria obľúbené Horalky či Tatranky, Mila, Mäta, Lina, Kávenky alebo Kakaové rezy. Samozrejmosťou pri výrobe produkcie je dodržiavanie presných receptúr, hygieny a kvality. Súbežne s výrobou stálic z tradičného portfólia prebieha aj vývoj nových výrobkov, ktoré obohacujú širokú ponuku spoločnosti a získavajú si stále ďalších priaznivcov.

Vďaka certifikátom kvality podľa medzinárodných noriem, výrobky z produkcie I.D.C. Holding, a. s., vo všetkých ukazovateľoch spĺňajú požiadavky legislatívy EÚ na kvalitu a bezpečnosť potravín.

Na Slovensku sa však predá len necelá polovica vyrobených cukroviniek a trvanlivého pečiva pochádzajúcich z produkcie spoločnosti. Zvyšok smeruje za hranice, prioritne do ostatných krajín V4, teda Česka, Poľska, Maďarska, ale aj Ruska. Celkovo však výrobky putujú až do desiatok krajín sveta vrátane Spojeného kráľovstva, USA, Kórejskej republiky, Izraela, Jemenu či Rumunska, Švédska a Chorvátska.

Kontaktné údaje: 
T.č.: 0800 200 432
E-mail: praca@idc.sk
Web: www.idcholding.com