Interagos

Spoločnosť INTERAGROS, a.s. pôsobí na slovenskom trhu už od roku 2000. Hlavná činnosť firmy spočíva v predaji osív, chemických ochranných prostriedkov, priemyselných hnojív, poľnohospodárskych kŕmnych surovín, palív a v nákupe poľnohospodárskych komodít. Spoločnosť INTERAGROS, a.s. je členom silnej slovenskej skupiny spoločností zameraných najmä na obchodovanie s komoditami, výrobu biopalív, liehu, liehovín a nealkoholických nápojov.

 

Kontaktné údaje spoločnosti: 
T.č.: +421 907 329 157
E-mail: interagros@interagros.sk
Web: www.interagros.sk