230px-Lidl_logo

Lidl ako zamestnávateľ

Na slovenskom trhu pôsobíme už 15 rokov!

V Európe tvoríme najväčšiu sieť diskontných predajní a patríme do skupiny Schwarz. Tešíme sa, že aj na Slovensku patríme medzi najvýznamnejšie spoločnosti v oblasti maloobchodu a za to vďačíme viac ako 5000 našim zamestnancom. S našimi kolegami sa stretávame na 137 predajniach, 3 logistických centrách a centrále našej spoločnosti a radi u nás privítame aj teba!

Náš koncept vedenia

lidl ruka

Vedenie je našou kľúčovou úlohou a deje sa v každodennej činnosti. V Lidli všetci ťaháme za jeden povraz naprieč hranicami tímu a hierarchií. Naším vedením zabezpečujeme, že všetci ľudia v spoločnosti pracujú ruka v ruke. Naši vedúci zamestnanci sú súčasť tímu a spoločný úspech staviame do centra našej pozornosti. Tento koncept je úlohou pre našich nadriadených, ako aj prísľubom našim zamestnancom.

Rozvoj zamestnancov

lidl ruky

Rozvoj zamestnancov je jednou z priorít spoločnosti. Nových zamestnancov pripravujeme na ich budúce úlohy metódou „Learning by doing“ s neustálou podporou trénera a patróna. Máme prepracovaný systém zapracovania pre každú pracovnú pozíciu formou individuálneho vedenia skúseným kolegom. Neoddeliteľnou súčasťou rozvoja zamestnancov na každej pracovnej pozícii je vzdelávací program, ktorý je nastavený tak, aby zamestnanec vedel získané vedomosti efektívne využiť v praxi. Zamestnanci absolvujú rôzne školenia zamerané na odborné znalosti, soft skills, jazykové kurzy a IT kurzy.

Starostlivosť o zamestnancov

lidl kvet

Starostlivosť o svojich ľudí predstavuje pre nás jeden z najvýznamnejších záväzkov. Našim zamestnancom pomáhame zosúladiť súkromný život s kariérou a poskytujeme im aj širokú škálu benefitov, a to od garantovania nárastu mzdy v pracovnej zmluve na tarifných pozíciách prvé štyri roky , darčekových poukážok v hodnote 160 €, kartu Ticket Restaurant 3,80 € / deň, v jarnom období balíček zdravia, v jesennom období vitamínový balíček, doplnkového dôchodkového sporenia, sabbaticalu (dlhodobé neplatené voľno), letného tábora pre deti a zaplatenie každej odpracovanej minúty. Zamestnancov u nás čaká okrem práce i zábava, letné grilovačky, vianočné večierky a priateľské posedenia pri firemných jubileách za prestretými stolmi a narodeninový darček. Novým benefitom je darček pre budúcich rodičov, darček pre prvákov, deň plateného voľna pri príležitosti vlastnej svadby, karta Multisport a nadštandardná zdravotná prehliadka.

Kariérny rast zamestnancov

lidl panačik

Voľné pracovné pozície obsadzujeme prednostne z vlastných radov. Je to súčasť našej firemnej kultúry. Príkladom sú aj naši zamestnanci, ktorých kariérny postup si môžete pozrieť v nasledujúcom odkaze. Podporujeme zmeny!

Urob krok správnym smerom

lidl košik

Zvoliť si toho najlepšieho zamestnávateľa je dôležité! U nás sa stretneš so skvelými ľuďmi a získaš možnosť venovať sa činnostiam, ktoré ťa bavia. Preferujeme férový prístup ku každému. Naši zamestnanci sú našou najväčšou hodnotou. Ponúkame prácu v medzinárodnom prostredí so zaujímavou perspektívou rozvoja a stabilné zamestnanie v úspešnej a dynamickej spoločnosti. Navzájom sa podporujeme a poskytujeme si otvorenú spätnú väzbu. Work – life balance je dôležitá súčasť našej firemnej kultúry.

Voľné pracovné pozície:
Skladník ovocia a zeleniny, Sereď
Pozície na predajniach