mtf

Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave sa zameriava na výchovu absolventa univerzitného typu pre širokú oblasť priemyselnej, hlavne strojárskej výroby. Absolvent pre svoju univerzálnosť a dobrú adaptabilitu nájde široké uplantnenie v praxi.