bez-nazvu-2
MetLife na Slovensku
MetLife úspešne pôsobí na Slovensku od roku 1995.
Spoločnosť poskytuje široké spektrum produktov životného a úrazového poistenia.
Spoločnosť sa stala synonymom finančnej istoty a profesionalizmu.

 

MetLife
MetLife, Inc. (NYSE: MET) je prostredníctvom svojich pridružených spoločností a pobočiek („MetLife”) jednou z najväčších životných poisťovní na svete. Bola založená v roku 1868. MetLife je globálnym poskytovateľom životného poistenia, dôchodkového zabezpečenia, poistných produktov pre zamestnancov a správy aktív. Svoje služby poskytuje asi 100 miliónom klientov. MetLife má svoje operácie v takmer 50 krajinách a má vedúce postavenie v Japonsku, Latinskej Amerike, Ázii, Európe a na Strednom východe.