muehlbauer_logo_svg-copy

Muehlbauer Technologies s.r.o. je celosvetovo pôsobiacim systémovým partnerom pre kompletný technologický a know-how transfer na výrobu elektronických ID-dokumentov.Ponúka systémové a softvérové riešenia na výrobu a personalizáciu kariet, cestovných pasov a RFID aplikácií. Okrem vývoja sa zaoberáme aj výrobou precíznych dielov.