muehlbauer_logo_svg-copy

Muehlbauer Group bola založená v roku 1981 v Bavorskom Rodingu a v súčasnosti má vyše 3500 zamestnancov, z toho vyše 750 vývojárskych inžinierov v 7 technologických centrách a viac ako 35 pobočkách celosvetovo. Naša spoločnosť doteraz implementovala vyše 350 vládnych riešení celosvetovo a úspešne vyrobila viac ako 90 000 strojov pre našich partnerov. Na Slovensku sa spoločnosť etablovala v roku 2007 v Nitre. Firma má dve hlavné divízie, Automation a Technologies. Aktuálne prebieha stavba tretej divízie, ktorej ukončenie je plánované ku koncu roka 2023. Staráme sa o celý proces výroby, počnúc surovým materiálom, výrobou dielov, povrchovou úpravou, montážou až po logistiku. 

Spolupráca s univerzitou:

K našim silným stránkam patrí dlhodobá participácia na vzdelávaní a budúcom rozvoji našich študentov – brigádnikov s poprednými slovenskými vysokými a strednými    školami. Veríme, že touto cestou si dokážeme vychovať našich budúcich zamestnancov, ktorí prinesú do firmy novú energiu a inovatívne nápady, ktoré nám pomôžu posunúť sa vpred. 

 

Vedeli ste, že:

Muehlbauer Group je svetový líder a osvedčený technologický partner pre smart karty, biometrické ID dokumenty, RFID technológie a takisto pôsobí na trhu inovatívnych technológií v oblasti flexibilných solárnych panelov a elektro-mobility.

V rámci skupiny Muehlbauer pracujeme na mnohých projektoch so zaujímavými zákazníkmi z rôznych oblastí – najnovšie spolupracujeme s americkou spoločnosťou Intel, ktorej na mieru dodávame výrobné linky. Okrem toho majú naši zamestnanci možnosť návštevy ostatných našich pobočiek, čo prispieva k získaniu nielen nových kontaktov, ale aj know-how. 

 

Kontaktná osoba:

 

Žaneta Zorvanová

E-mail: Zaneta.Zorvanova@muehlbauer.sk

Tel.č.: +421 37 6946 – 270

 

Jesika Paceková

E-mail: Jesika.Pacekova@mps-muehlbauer.com

Tel.č.: +421 37 6946 – 458