trunilogo

Štúdium na univerzite prebieha v oblastiach filozofických, spoločenských a humanitných vied, pedagogiky, práva, zdravotníctva a teológie. Všetky fakulty opakovane dosahujú vynikajúce výsledky v slovenských hodnoteniach vysokých škôl. Získaná značka Európskeho systému prenosu a akumulácie kreditov v celej Európskej únii, spolu s dohodami s prestížnymi zahraničnými univerzitami poskytujú študentom možnosti zahraničných mobilít a lepšie budúce uplatnenie sa na trhu práce.