trw-automotive-holdings_416x416

Spoločnosť TRW Automotive (Slovakia) s.r.o. je nadnárodná spoločnosť pôsobiaca v automobilovom priemysle. Rok 2015 bol významným míľnikom, kedy sa zlúčili dve významné spoločnosti, a to nemecká spoločnosť ZF a americká spoločnosť TRW. Spojením sme sa rozrástli na silný tím so 134 000 zamestnancami a združujeme to najlepšie z dvoch svetov: vedúce technológie v technike pohonov a aktívne i pasívne bezpečnostné systémy, ako aj vývoj a výskum systémov. Na základe medzinárodnej spolupráce vznikajú nové ciele a kariérne možnosti.

Závod v Novom Meste nad Váhom má sídlo v novovybudovaných priestoroch a je orientovaný najmä na osobnú a prevádzkovú bezpečnosť v automobiloch. Za posledné obdobie dochádza k neustálemu rozrastaniu. Otvárajú sa nové príležitosti pre spoločnosť, ale aj pre každého jeného zamestnanca individuálne.

Naším záujmom je stať sa významným subjektom v rámci Slovenska. Víziou spoločnosti je byť lídrom v oblasti bezpečnostných systémov pre automobilový priemysel. Aktivitami, ktoré presadzujeme, chceme rozvíjať našu spoločnosť a podporovať rozvoj ďalších činností v regióne.