vista_jazykova_skola_2014

Prečo VISTA?

  • je najlepšia jazyková škola v regióne (jazykovevzdelavanie.sk, 2012, 2013)
  • je slovenská škola, založená na praktickom využívaní cudzej reči priamo na hodine.
  • spôsob výučby VISTA  nevyčerpáva študenta ani lektora používaním náročných techník, ale vytvára pozitívne prostredie, čím zvyšuje vnútornú motiváciu.
  • náš lektor Vás celý čas vedie, kontroluje a opravuje v komunikácii a na základe spôsobu výučby VISTA Vás rýchlo a bezbolestne naučí nové slovíčka a gramatické zásady. Neučíte sa doma, ale na hodine!
  • VISTA simuluje reálne prostredie.
  • VISTA má adaptabilné učebné osnovy prispôsobené požiadavkám firemného klienta.
Stretnutia majú vždy rovnaký charakter a novú náplň. Na každom stretnutí sa vytvorí gramatický podklad, ktorý sa bude neskôr v kombinácii s novou slovnou zásobou (konverzačnou témou) dostatočne precvičovať, tak, aby frekventant kurzu odišiel s novou skúsenosťou, novými poznatkami. Precvičuje vždy formou dialógu, modelových situácií, cvičení a hier povzbudzujúcich komunikáciu. Frekventant na kurze hovorí a používa nové poznatky v praxi.
  • Klientom ponúkame 9 úrovní všeobecných kurzov ktorých obsah tvorí cca 93 tematických komunikačných okruhov z každodenného života (priemerne 11 okruhov pre každú úroveň), gramatické okruhy adekvátne úrovni, komunikačné cvičenia a modelové situácie.
  • VISTA ako jedna z mála škôl disponuje špeciálnymi kurzami AJ (Intenational Negotiations, Special Sales Skills, Life and Institutions of English Speaking Countries, Business English I, II, III a iné …).
  • VISTA má bohaté skúsenosti s dištančnou výučbou prostredníctvom SKYPE (napr. výučba poľského jazyka, či iných málo dostupných jazykov, alebo SKYPE výučbu ponúkame klientom bývajúcim mimo našich kamenných pobočiek, obchodníkom na cestách a pod.)