ZF

Spoločnosť ZF je globálna technologická spoločnosť dodávajúca systémy pre osobné a úžitkové vozidlá a priemyselné technológie, ktorými umožňuje zavádzať novú generáciu mobility. ZF umožňuje vozidlám vidieť, myslieť a konať. Spoločnosť ponúka komplexné produktové a softvérové riešenia pre etablovaných výrobcov vozidiel aj novovznikajúcich poskytovateľov služieb v oblasti dopravy a mobility, a to v štyroch technologických oblastiach: v oblasti riadenia pohybu vozidiel, integrovanej bezpečnosti, automatizovanej jazdy a elektrickej mobility, pričom elektrifikuje širokú škálu typov vozidiel. Svojimi výrobkami spoločnosť prispieva k znižovaniu emisií, ochrane klímy a zlepšovaniu v oblasti bezpečnej mobility. Na celom svete má približne 157 500 zamestnancov, prevádzkuje 188 výrobných závodov v 31 krajinách, medzi ktoré patrí aj Slovensko. ZF na Slovensku patrí medzi najväčších zamestnávateľov a dodávateľov automobilového priemyslu. Skupina ZF má na Slovensku už takmer 30-ročnú históriu. Prvý závod tu vznikol už v roku 1993 v Trnave. Koncern ZF sa na Slovensku dynamicky rozvíja a v súčasnosti zamestnáva ZF na Slovensku okolo 3500 zamestnancov a ich počet sa neustále zvyšuje. ZF je na Slovensku zastúpená v šiestich mestách: v Trnave, Leviciach, Šahách, Komárne a Detve. A ako ZF Acitve Safety, s.r.o v Novom Meste nad Váhom. Naši zákazníci oceňujú kvalitu výrobkov vyrobených na Slovensku. Vysokú pridanú hodnotu zabezpečuje hĺbka výroby s vlastnou technológiou precízneho kovoobrábania, technológiou lisovania, vývoja a výroby trecích materiálov, výroby náradia, lakovania  povrchov a zvárania.

 

Trnava

V Trnave sa spoločnosť ZF nachádza v priestoroch bývalých Trnavských automobilových závodov. Moderný výrobný závod od roku 1993 produkuje spojky, dvojhmotové zotrvačníky a hydrodynamické konvertory. Spoločnosť v súčasnosti zamestnáva 1500 zamestnancov a okrem výroby a montáže spomínaných produktov v Trnave prebieha aj ich vývoj a testovanie. Spoločnosť sa zameriava na ekologickú výrobu, trvalo udržateľný rast a stále viac investuje do prípravy svojich zamestnancov, hál a výrobných zariadení na príchod Industry 4.0. Už od začiatku svojej výroby v Trnave a na Slovensku dbá na bezpečnosť a sociálne istoty svojich zamestnancov.

 

Levice

Guľové kĺby a stabilizátory patria medzi podvozkové komponenty. Vyrábajú sa z ocele, ale i z plastu. Používajú sa technológie sústruženia, tepelného spracovania, odporového zvárania, ako aj automatizované montážne zariadenia s kruhovými otočnými stolmi. Guľové kĺby alebo inak guľové závesy spájajú teleso vozidla/nápravy s držiakom uchytenia kolesa. Starajú sa o to, aby sa koleso vo vertikálnej polohe dynamicky pohybovalo v potrebných medziach pri zatáčaní. Svojím charakterom a umiestnením patria kĺby medzi bezpečnostné diely ovplyvňujúce bezpečnú jazdu posádky vozidla.

 

Komárno

Závod v Komárne je satelitným závodom výroby hnacieho ústrojenstva v Trnave. V závode pracuje už viac ako 100 zamestnancov. Závod je zameraný na montáž spojok pre osobné automobily. Výroba smeruje k širokej škále automobilových zákazníkov.

 

Šahy

Závod v Šahách je satelitným závodom výroby technológie tlmenia v Leviciach. V závode pracuje už 150 zamestnancov. Hlavný výrobný program závodu v Šahách tvoria zvárané vonkajšie trubky tlmiča, ktoré sa dodávajú do závodu v Leviciach. Výrobné zariadenia závodu v Šahách predstavujú moderné zváracie linky. Všetky tieto stroje predstavujú technickú špičku v strojárenskom priemysle a sú vysoko automatizované.

 

Detva

Závod v Detve je satelitným závodom výroby podvozkových komponentov v Leviciach. V závode pracuje už približne 100 zamestnancov. Závod je zameraný na výrobu guľových kĺbov.

 

Nové Mesto nad Váhom

Závod ZF v Novom Meste nad Váhom sídli v novovybudovaných priestoroch a je orientovaný na osobnú a prevádzkovú bezpečnosť v automobiloch. Podnik sa zaoberá montážou riadiacich systémov a elektromotorov pre posilňovače riadenia, ktoré distribuuje medzi popredné automobilky pôsobiace na Slovensku aj v zahraničí. Spoločnosť v súčasnosti zamestnáva viac ako 500 zamestnancov a okrem montáže sa tu nachádzajú podporné oddelenia kvality, logistiky, nákupu a inžinieringu.